Az enterprise.tridoc.eu internetes oldal üzemeltetői az alábbi adatvédelmi és adatkezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszik közzé, melyet magukra nézve kötelező erővel ismernek el.

A Trilobita Informatikai Zrt. kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait úgy kezeli, hogy az a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, követelményeknek maximális mértékben megfeleljen és a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeihez hozzájáruljon.

A Trilobita Informatikai Zrt. számára fontos az Ön adatainak védelme, ezért a trilobita.com a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2017.10.27. A Trilobita Informatikai Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelenlegi adatbiztonsági nyilatkozat tartalma módosul, arról az oldal látogatóit minden esetben értesíti.

Az enterprise.tridoc.eu személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló nyilatkozata minden esetben a ténylegesen alkalmazott elveket tükrözi.

Az enterprise.tridoc.eu oldal automatikusan gyűjt információkat (a Drupal CMS beépített moduljai, valamint a Google Analytics használatával) egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezen összesített statisztikai adatokat kizárólag összevontan dolgozzuk fel, a kapott eredmény pedig kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Kampányaink során a kampányokhoz kapcsolódó látogatottsági adatok a Google Adwords segítségével elemezzük. Ezen adatok felhasználása összevontan történik, céljuk kizárólag kampányaink hatékonyságának mérése.