Riportok

A TriDoc alkalmazásban elérhető riportok segítségével információkat érhetünk el a rendszerben tárolt iratokról, ügyekről, cégekről, személyekről, projektekről, a folyamatokról és az azokban résztvevő iratokról, ügyekről és személyekről, valamint az egyéb a rendszerben végrehajtott módosításokról és akciókról.

Alapriportok a rendszerben

 • Iratkeresés

 • Ügykeresés

 • Érkeztetés keresés

 • Érkeztetési lista

 • Irattörténet

 • Ügytörténet

 • Expediálás keresés

 • Workflow monitor

 • Cégek listája

 • Személyek listája

 • Felhasználónapló

 • Rendszernapló stb.

Lejárt megőrzési határidejű ügyeket és iratokat az Ügy- és Iratkeresés képernyőn listázhatjuk.

A folyamatban lévő késő és nem késő ügyek számát valamint a késve ill. időben lezárt ügyeket a Workflow monitor képernyőn követhetjük nyomon. 

A késő jóváhagyási ill. workflow feladatok a Jóváhagyási munkalistán ill. a Munkalistám képernyőn jelennek meg.

A szervezeti egység vezetője a szervezeti egységéhez tartozó késő ügyeket a Csoportom munkalistáján követheti nyomon.

A felhasználók egyedi riportálási igényeit a rendszer az alábbi lehetőségekkel támogatja:

 • Egyedi lekérdezések a rendelkezésre álló riport képernyők használatával valósíthatók meg.

 • Egyedivé tehetünk egy riportot a szűrőfeltételek módosításával, bővítésével.

 • Egyedivé tehetünk egy riportot a megjelenítendő oszlopok meghatározásával

 • Egyedivé tehetjük a riportjainkat egyedi mezők rögzítésével.

 • Gyakran használt szűrési feltételeinket tárolt keresések formájában elmenthetjük.

Statisztikák

A TriDoc enterprise rendszer statisztika modulja átfogó tájékoztatást nyújt a rendszer használatáról. Itt tájékozódhatunk adott időszakokban történő érkeztetésekről, iktatásokról, követhetjük nyomon az ügyek és iratok számának alakulását. A felhasználók belépéseit a Belépések száma képernyő, akár órás bontásban megjeleníthetjük adott napra vonatkozóan, míg a selejtezési statisztika a közeljövőben selejtezendő ügyek számáról ad tájékoztatást.

 • Új iratok

 • Összes irat

 • Új ügyek

 • Összes ügy

 • Belépések száma

 • Érkeztetések száma

 • Iktatások száma

 • Selejtezési statisztika

Workflow monitor

A workflow monitor lehetővé teszi különböző, beépített statisztikák készítését a késő és időben lezárt ügyekről.

A workflow monitorban ügyeink megjeleníthetők:

 • Workflow szerint

 • Munkapont szerint

 • Ügy státusza szerint

 • Ügyintéző szerint

A szűrési feltételek:

 • Ügykör

 • Workflow

 • Irattári tételszám

 • Dátum

 • Állapot

 • Ügyintéző neve

Külső riporting rendszerekkel való integráció

A TriDoc enterpise rendszerre akár tetszőlegesen választott külső riporting eszköz is ráköthető. (pl. MSSQL szerverhez elérhető SQL Server Reporting Services (SSRS) )

TriDoc enterprise

Iratkezelés nagyvállalati szemléletben

Átfogó iratkezelési megoldások a szerződések, számlák, megrendelések és egyéb beérkező és belső keletkezésű vállalati dokumentumok hatékony és biztonságos nyilvántartására.

TriDoc enterprise