Digitális aláírások használata

A TriDoc enterprise rendszer a Microsec e-Szignó megoldásához kapcsolódó interfész által biztosít lehetőséget a beérkező iratok digitális aláírásainak ellenőrzésére.

A külső partnerektől érkező digitális aláírással ellátott iratok aláírás-ellenőrzését a rendszer automatikusan végzi el.

Ellenőrzésre kerül, hogy

  • dokumentum és az elektronikus aláírás összetartozik-e, valamint hogy

  • az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényes volt-e az aláírás pillanatában.

Az ellenőrzés eredményeként a következő státuszok kerülnek megkülönböztetésre:

  • aláírás nem érvényes,

  • aláírás érvényes,

  • nincs aláírva.

Az ellenőrzést követően az iratkarton egy külön képernyőpaneljén láthatjuk  a beérkező iratokhoz tartozó aláírásokat és az azokhoz kapcsolódó hitelességi adatokat.

A rendszer felhasználói külön irat kategóriákban, vagy egyedi projektekként projektjogosultságokon keresztül szabályozhatják a minősített iratok kezelését.

Szintén lehetőséget biztosítunk a Microsec időbélyegző szolgáltatásával való integrációra is.

Igény esetén a Microsec alapú digitális aláírás megoldás más, third-party megoldásokkal is kiváltható (pl. NetLock, DocuSign).

Modulok és interfészek

Ms Office | SAP | AD/LDAP | Sharepoint | ABBYY | WinPa

TriDoc enterprise rendszerünk a különböző beépített és kiegészítő modulok és interfészek révén az iratkezelési funkciók legszélesebb körű lefedését biztosítja.

modulok