A kimenő dokumentumok expediálása történhet kizárólag papír alapon valamint elektronikus (e-mail formájában) formában is.

Az expediált iratok között azok főbb kiadmányozáshoz és expediáláshoz kapcsolódó adatai alapján kereshetünk.

Csoportos nyomtatás- és aláíráskezelés

A kimenő dokumentumok papír alapú kiküldésének feltétele lehet, azok hiteles aláírással való ellátása. Ez az aláírás történhet a kinyomtatott iraton kézzel, vagy elektronikus expediálás esetén digitális aláírás formájában.

Beállítástól függően a rendszer automatikusan behelyezi a dokumentumba az aláíró szkennelt aláírásképét, míg a kézi szignózásnál támogatja a nyomtatástól eltérő időpontban történő hitelesítés nyomon követését is.

Expediálás

Az elkészített és kiküldendő dokumentumok esetén expediálási feladat generálható centralizált, vagy helyi postázók számára, melyben a nyomtatási feladat, valamint az aláíró személyek is meghatározhatók.

E-mail küldése csatolt dokumentummal

Megoldásunk lehetőséget biztosít arra, hogy a szervezetnél keletkezett dokumentumok elektronikus formában is továbbíthatóak legyenek a rendszerből. Az e-mail küldés során a felhasználóhoz rögzített e-mail cím fog feladóként megjelenni, míg a címzetteket a partnertörzsből választhatjuk ki.

Természetesen lehetőség van olyan személyek/cégek számára is levelet küldeni, amelyek adatai nem szerepelnek az adatbázisban.

Az elküldött dokumentumokat a rendszer folyamatosan naplózza, így bármikor egyértelműen visszakereshető ki, kinek, milyen dokumentumot küldött el.

WinPa kapcsolat

A postázási folyamatok integrált kezelése érdekében rendszerünk képes a WinPa rendszerrel való együttműködésre. Az automatikus postakönyv generálás ez esetben a WinPa-ból átvett adatok felhasználásával történik.

Üzleti folyamatok

érkeztetés | szignálás | iktatás | archiválás | expediálás | archiválás

Ismerje meg a TriDoc enterprise rendszerünk által lefedett főbb iratkezelési és üzleti folyamatokat.

üzleti folyamatok