A rendszerben minden felhasználó egyedi hozzáféréssel, saját felhasználónévvel dolgozhat. A rendszerben saját munkalistáját látja az elvégzendő teendőkkel, és az adatok módosításakor is az ő neve lesz feltüntetve. Mivel azonban egy feladatkört többen is elláthatnak, a rendszerben történő munkavégzéshez felhasználói szerepkörök kerültek kialakításra. Ezek a felhasználói „csoportok” biztosítják, hogy minden felhasználó a megfelelő, munkaköréből adódó munkafeladatokat végezhessék el a rendszerben.

Az adat-jogosultságokra vonatkozó szerepkörök biztosítják, hogy a rendszerben rögzített dokumentumokat, azok kategóriájától függően mely felhasználó kezelhet.

A funkció-jogosultságokra vonatkozó szerepkörök meghatározzák, hogy a felhasználó mely képernyőn és milyen tevékenységet hajthat végre (pl. hozhat létre új felhasználókat, folyamatban munkát továbbadhat, selejtezhet stb.).

Ennek megfelelően minden felhasználónak rendelkeznie kell legalább egy funkciójogosultsági szerepkörrel.

A rendszer használata során a beállított adat jogosultságok mellett feladat továbbadással adatjogok adhatók a felhasználóknak.

A felhasználók helyettesítése során a helyettesítő személy továbbá megkapja az általa helyettesített felhasználó minden funkció, illetve adat-jogosultságát is.

TriDoc enterprise

Iratkezelés nagyvállalati szemléletben

Átfogó iratkezelési megoldások a szerződések, számlák, megrendelések és egyéb beérkező és belső keletkezésű vállalati dokumentumok hatékony és biztonságos nyilvántartására.

TriDoc enterprise