A TriDoc rendszer beépített jogosultságkezelő modulja a funkció és adatszintű jogosultságok kezelését egyaránt támogatja.

A rendszer felhasználói a hozzájuk rendelt jogosultsági szerepköröknek megfelelően végezhetnek el különböző akciókat, tekinthetnek meg képernyőket, férhetnek hozzá dokumentumokhoz. (Egy felhasználó akár több szerepkörrel is rendelkezhet.)

A jogosultsági szerepkörök egyedileg definiálhatók, így teljes mértékben igazíthatók az ügyfél szervezeti hierarchiájához. 

A felhasználók azonosítására választható LDAP, vagy a rendszerben alapértelmezetten használt (TRI)SSO autentikáció.

Funkció jogosultságok

A funkció jogosultságok beállítása során egyértelműen meghatározható hogy mely felhasználói szerepkör mely funkciókat, azon belül mely képernyőket és gombokat, milyen formában érheti el, kezelheti.

Adatszintű jogosultságok

A rendszerben a fentebb ismertetett funkció jogosultságok határozzák meg, hogy az egyes felhasználók milyen funkciókhoz férnek hozzá, ezzel szemben az adatszintű jogosultság azt mondja meg, hogy az adott funkción belül milyen adatok érhetők el.

Az adatszintű jogosultság két, egymástól független módon állítható; egyrészt kategória, másrészt pedig projekt szinten. Ez azt jelenti, hogy megadhatjuk, hogy az egyes felhasználók milyen projektek adatait érhetik el, illetve milyen kategóriába tartozó dokumentumokhoz férhetnek hozzá.

Kategória jogosultságok

A TriDoc enterprise rendszerben az iratok kategóriákba sorolhatók. Ezzel a csoportosítási lehetőséggel külön kategóriát képezhetnek a számlák, szerződések, teljesítési igazolások, vagy belső keletkezésű dokumentumok.
Ez a felosztás teszi lehetővé, hogy a különböző felhasználói szerepkörökhöz az adminisztrátor különböző szintű hozzáférési (olvasási, írási, teljes) jogosultságokat rendeljen.

Projekt jogosultságok

A TriDoc enterprise rendszer lehetővé teszi, hogy az egyes felhasználókhoz az adminisztrátor projekt jogosultságokat rendeljen.
A projekt jogosultság segítségével olyan plusz jogok adhatók a kiválasztott felhasználóknak, amelyekre a kategória jogosultság önmagában nem hatalmazza fel őket.

Érkeztetési jogosultságok

Enterprise rendszerünk tartalmaz egy az iratkezelés szempontjából fontos speciális hozzáférési paramétert is, amely azt határozza meg, hogy mely szerepkörhöz tartozó felhasználók, mely fizikai érkeztetési helyeken milyen jogosultsággal érkeztethetnek.

TriDoc enterprise

Iratkezelés nagyvállalati szemléletben

Átfogó iratkezelési megoldások a szerződések, számlák, megrendelések és egyéb beérkező és belső keletkezésű vállalati dokumentumok hatékony és biztonságos nyilvántartására.

TriDoc enterprise