A Trilobita Informatikai Zrt. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Trilobita Infromatikai Zrt. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Trilobita Informatikai Zrt. semmilyen módon nem vállal felelősséget a www.trilobita.com oldalon keresztül nyújtott információkért, az azon előforduló pontatlanságokért, vagy hiányosságokért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. 

Az enterprise.tridoc.eu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Trilobita Informatikai Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Trilobita Informatikai Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az oldalon találhatóak olyan hivatkozások, melyek mások által üzemeltetett weboldalakra mutatnak, melyek tartalmáért a Trilobita Informatikai Zrt. felelősséget nem vállal.

A Trilobita Informatikai Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Trilobita Informatikai Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.