Bejövő dokumentumok aláírás-ellenőrzése

A külső partnerektől érkező digitális aláírással ellátott iratok aláírásellenőrzését a rendszer a Microsec e-Szignó alkalmazás segítségével automatikusan végzi el.

Az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy

  • dokumentum és az elektronikus aláírás összetartozik-e, valamint hogy

  • az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényes volt-e az aláírás pillanatában.

Az ellenőrzés eredményeként a következő státuszok kerülnek megkülönböztetésre:

  • aláírás nem érvényes,

  • aláírás érvényes,

  • nincs aláírva.

Az ellenőrzést követően az iratkarton egy külön képernyőpaneljén láthatjuk  a beérkező iratokhoz tartozó aláírásokat és az azokhoz kapcsolódó hitelességi adatokat.

Kimenő dokumentumok elektronikus aláírása

Kimenő, hitelesítendő dokumentumok esetében az irat kiadmányozása során kerülhet sor a digitális aláírással való ellátásra. Ilyen dokumentumok esetében az expediálás feltételeként szabható a megfelelő digitális aláírás megléte.

Szintén lehetőséget biztosítunk a Microsec időbélyegző szolgáltatásával való integrációra is. Az időbélyeg használatával van módunk igazolni, hogy egy adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az időbélyeg tartalmazza az időbélyegzett dokumentum lenyomatát és az időbélyegzés időpontját.

Üzleti folyamatok

érkeztetés | szignálás | iktatás | archiválás | expediálás | archiválás

Ismerje meg a TriDoc enterprise rendszerünk által lefedett főbb iratkezelési és üzleti folyamatokat.

üzleti folyamatok